Duurzaam bouwen

Waarom duurzaam bouwen voor iedereen voordelen heeft

Duurzaam bouwen is nodig. Nu, en in de toekomst. Niet alleen voor het woningtekort in
Nederland en Europa, maar vooral om een bijdrage te leveren aan klimaatdoelen. De
bouwsector levert immers nog steeds een grote bijdrage aan CO2-uitstoot. Nog niet
iedereen is overtuigd van de voordelen van duurzaam bouwen. Daarom zetten we de
belangrijkste voordelen van deze manier van bouwen op een rij.

Duurzaam bouwen is sneller én flexibel

Traditionele bouw is al gauw 50% minder snel dan duurzaam, modulair bouwen. Dat komt
omdat traditionele gebouwen stap voor stap worden opgebouwd. Modulaire gebouwen
worden grotendeels in fabrieken geproduceerd en in delen naar de bouwlocatie vervoerd.
Lijkt op prefab bouwen, maar dan duurzamer en nog sneller. Daarnaast is deze manier van
bouwen ook nog eens flexibel. Gebouwen kunnen namelijk tussentijds en op een later
moment aangepast worden. Zo kunnen ze uitgebreid of afgeschaald worden of kan de
indeling naar wens worden aangepast. Daarvoor zijn veel minder inspanningen nodig dan bij
traditionele bouw.

Duurzaam bouwen hoeft niet duurder te zijn

Vaak wordt er gesproken over de kosten van modulaire bouw. Het zou duurder zijn dan
traditionele gebouwen. Dat is niet altijd waar. Duurzame gebouwen hebben namelijk over het
algemeen een hoog rendement. Daarnaast moedigt de overheid deze manier van bouwen
steeds meer aan, om aan de klimaatdoelen tegemoet te komen. Bovendien zijn de
gebouwen als ze eenmaal in gebruiken worden genomen ook nog eens duurzaam. Dat
scheelt weer op de energierekening van de toekomstige bewoners.

Snellere huisvesting voor kwetsbare groepen

Ook op andere manieren kan duurzaam bouwen bijdragen aan de samenleving. Het kan
namelijk een bijdrage leveren aan het huisvestingstekort van bepaalde kwetsbare
doelgroepen. Bijvoorbeeld dat van arbeidsmigranten of mensen die om een andere reden
dringend huisvesting nodig hebben. Vaak leven deze mensen in slechte omstandigheden,
terwijl met duurzaam bouwen snelle, praktische en comfortabele woonruimte gecreëerd kan
worden.

Duurzaam bouwen heeft de toekomst

Dat klinkt misschien wat cliché, maar het is wel zo. Bouwgrondstoffen zijn niet eindeloos. De
veerkracht van de natuur ook niet, als we altijd op dezelfde manier blijven bouwen. De
duidelijke signalen van klimaatverandering en de effecten daarvan op de samenleving
vragen om een nieuwe aanpak. Modulaire bouw is een voorbeeld van zo’n aanpak
Grondstoffen behouden hun waarde en zo ontstaat een ‘gesloten kringloop’. Dat is voor
iedereen gunstig.